Wanneer is een teefje loops?

loopsheid loops mechelaar

Loopsheid van een teefje kan je vergelijken met de maandelijkse periode waar vrouwen menstrueren. Het teefje gaat vreemd gedrag vertonen. Er kunnen overal bloedvlekken opduiken. En er kan eventueel een (on)gewenste zwangerschap ontstaan. In dit artikel gaan we verder in op het verloop van de loopsheid. De verschillende periodes waarin het teefje zich bevindt. En wat wij als hondenliefhebbers kunnen doen om het voor haar zo aangenaam en makkelijk mogelijk te maken.

Afhankelijk van waar onze hond zich bevindt, zij het in huis of in een aparte ruimte buiten of binnen. Loopsheid kan voor veel hondenliefhebbers voor problemen zorgen. Wanneer we overal tapijt hebben bijvoorbeeld en de hond voornamelijk in huis aanwezig is, kunnen daar wel eens bloedvlekken op komen wanneer het teefje loops is.

Wat is loopsheid van een teefje?

Wanneer een teefje loops is, is ze in haar vruchtbare periode. Het lichaam ondergaat grondige veranderingen. De hormonen schommelen in het rond en het gedrag kan aanzienlijk veranderen. Het is afhankelijk van hond tot hond hoe het teefje daarmee omgaat. Het ene zal hier weinig last van ondervinden en dus relatief zoals voorheen reageren. Terwijl een ander loops teefje heel veel bloedverlies kan hebben of hele hoge schommelingen van de hormonen. Daardoor kan het gedrag dus heel sterk variëren. Twee loopse teefjes zijn nooit gelijk. Het ene zal altijd anders reageren dan het ander.

Algemeen kan men aannemen dat een hond loops wordt na de puberteit, wanneer die quasi volledig volgroeid is. Bij kleinere honden kan dat reeds na 6 tot 10 maand. Bij grotere rassen kan dat wel anderhalf jaar duren. Bij een Mechelse herder is dat tussen de 6 en 12 maand.  Wanneer na twee jaar nog steeds geen loopsheid is begonnen moeten we een afspraak maken met de dierenarts. De loopsheid komt gemiddeld 1 keer per jaar voor. Al zijn er uitzonderingen bij kleine rassen waar dat wel 2 keer per jaar kan.

Cyclus van een teefje

Deze bestaat uit vier verschillende fasen. De duurtijd is afhankelijk van ras tot ras, maar ook van hond tot hond. De eerste twee fasen van de cyclus worden de loopsheid genoemd.

Pro-oestrus

Deze fase is een voorbereidende fase. Het teefje wordt voorbereid op haar vruchtbare periode. De fase duurt maximaal twee weken en minimaal enkele dagen. De vulva zal beginnen zwellen en er kan een bloederige afscheiding ontstaan. Het gedrag van het teefje kan hier sterk veranderen.

Oestrus

De oestrus is de tweede fase van de cyclus en is de feitelijke loopsheid. De voorbereiding heeft plaatsgevonden en er volgt een eisprong. Op dit moment is de hond dan ook vruchtbaar. Deze periode duurt ofwel enkele dagen tot iets meer dan twee weken. Nu is het teefje klaar om te paren en zal ze geen enkele geïnteresseerde afslaan. Door de sterke geur die ze nu afscheidt kunnen andere teefjes ook interesse tonen.

Post-oestrus (Metoestrus)

In deze voorlaatste fase zal het teefje geen interesse meer tonen noch aanvaarden. Dit is de periode waarin ze eigenlijk drachtig zou zijn indien er een bevruchting heeft plaatsgevonden. Wanneer geen bevruchting of dekking heeft plaatsgevonden kan de teef schijnzwanger zijn. Dit is een relatief lange periode waarin het lichaam zich terug herstelt naar een normale staat.

Anoestrus

Een laatste fase in de cyclus waarin het teefje naar een periode van rust terugkeert. Dit kan 3 tot 6 maanden duren. Bij grotere honden kan dit langer zijn.

Loopsheid bij een teefje herkennen

mechelse herder teefje

Het is zeker niet simpel om te weten wanneer een teefje loops is. Algemeen gezien kunnen we zeggen dat ze loops is wanneer de vulva gezwollen is en wanneer er bloedverlies optreedt. Toch zal niet bij elk teefje de vulva opzwellen eventueel gepaard met al dan niet bloedverlies. Het gedrag van de ene hond zal sterk veranderen. Terwijl het gedrag van de andere hond helemaal niet gaat veranderen.

Ook zal de ene teef zichzelf voortdurend reinigen, de andere weer niet. Het humeur kan veranderen en als we gaan wandelen kan er plots enorme aandacht van reuen plaatsvinden. Ze moet frequenter plassen dan voordien omdat ze haar geur verder wil verspreiden.

Hoe kunnen we omgaan met een loopse hond?

In deze periode moeten we zeer goed opletten. Zeker toch wanneer we geen zwangerschap willen verkrijgen. De teef kan zeer afgeleid en ongeïnteresseerd zijn. Training of wedstrijd is in deze periode niet nuttig en is in veel gevallen verboden. Door de invloed van hormonen zal ze waarschijnlijk niet goed meer luisteren. Dat kan voor heel wat frustratie zorgen bij de eigenaar en is te wijten aan de invloed van die hormonen.

Het is geen goed idee om ze los te laten in het park of in een hondenweide. De kans is groot dat ze wegloopt of pas na twintig keer roepen terugkomt. Reuen kunnen vanop een heel grote afstand ruiken dat het teefje loops is. Dus die zullen ook hun best doen om tot bij haar te raken.

Er bestaan loopsheidbroekjes om eventueel bloedverlies op te vangen. Sommigen gebruiken dit ook als bescherming tegen een mogelijke dekking van een reu. Al zal dit zeker niet in alle gevallen volstaan. Heel vaak trekken ze het broekje ook af.

Kunnen we loopsheid voorkomen?

Er bestaan verschillende manieren om te voorkomen dat een teefje loops wordt. Voor elke situatie bestaat er een verschillende aanpak. Willen we nog fokken maar kan loopsheid momenteel een probleem vormen? Dan kunnen we hormonen toedienen in de vorm van pillen of injecties. Dit kan echter slechts eenmalig gedaan worden en kan problemen met zich meebrengen. Dit dienen we zeer goed te bespreken met de dierenarts.

Een andere methode is sterilisatie of castratie. Dit betekent dat ze in het geheel niet meer loops of schijnzwanger kan worden. Dit kan nodig zijn wanneer er bijvoorbeeld problemen met de baarmoeder optreden. Of wanneer ze teveel schijnzwanger wordt. Deze methode is definitief en dient zeer goed afgewogen te worden. Het gedrag van de hond kan namelijk volledig veranderen en er kunnen andere problemen met de gezondheid van het teefje optreden. Dit is voor elke hond verschillend.