Welke vaccinaties zijn verplicht voor honden in België?

verplichte vaccinaties honden belgie

Vaccineren zorgt ervoor dat een bepaalde stof in het lichaam wordt ingebracht. Deze stof bevat dode of zwakke bacteriën of virussen. Het immuunsysteem zal ervoor zorgen dat antistoffen aangemaakt worden. Doordat deze antistoffen in het lichaam aanwezig blijven zullen zij ervoor zorgen wanneer de levende bacteriën of virussen in het lichaam dringen, het immuunsysteem hier sneller op zal reageren. Die antistoffen zullen ook helpen om nieuwe antistoffen aan te maken. Op die manier kan de hond een betere bescherming genieten tegen ernstige ziekten die vaak ongeneeslijk en levensbedreigend kunnen zijn voor de hond. Maar welke vaccinaties zijn verplicht voor honden in België? Er is slechts één verplichte vaccinatie in Europa, in België was het tot 2016 verplicht om honden te vaccineren tegen hondsdolheid (rabiës). Hondsdolheid is een virale infectie die het centraal zenuwstelsel van het dier zal aantasten. Besmetting kan gebeuren bij een beet, wanneer een dier een ander dier krabt of via speeksel van geïnfecteerde dieren.

Hondsdolheid de enige verplichte vaccinatie voor honden in België?

De Latijnse benaming voor hondsdolheid is Rabiës en is een zeer gevaarlijke aandoening voor zowel mensen als dieren. De verspreiding van het virus gebeurt via speeksel van besmette dieren. In de meeste gevallen gaat het om carnivoren (apen, vleermuizen, vossen, katten en honden). Soms kan een dier het virus dragen zonder er zelf last van te hebben. Het virus heeft een zeer lange incubatietijd en kan soms maanden duren. Echter wanneer we opmerken dat een dier ongewoon onrustig of agressief is. Het verschil kan men duidelijk zien bij dieren die normaal gezien heel rustig en tam zijn en dan plots agressief en onhandelbaar worden.

Hondsdolheid is de enige vaccinatie in België die verplicht was, dat geldde overigens voor alle landen in Europa. Het is echter sinds 2001 geleden dat er in België nog een geval opdook van hondsdolheid. Daarom besliste men in 2016 om de verplichte vaccinatie voor honden niet langer te verplichten. Het is dus sinds 2016 niet langer verplicht om de hond te vaccineren tegen hondsdolheid of rabiës. Al raden de meeste dierenartsen toch nog aan om de hond ertegen te vaccineren. Zeker wanneer we regelmatig reizen met de hond.

Niet langer verplicht, maar vaak wel in buitenland

In België is het dus niet langer verplicht om de hond te laten vaccineren tegen hondsdolheid, let wel, in andere landen geldt deze verplichting wel meestal. In Nederland is een vaccinatie tegen hondsdolheid ook niet langer verplicht. Indien we beslissen om met onze hond op reis te gaan is het dus zeker aangewezen om de wetgeving in dat bepaald land na te zien. Het kan goed zijn dat de hond het grondgebied niet mag betreden zonder gevaccineerd te zijn. In sommige landen is hondsdolheid echter nog steeds een zeer groot probleem. En hoewel de naam iets anders doet vermoeden, zijn het meestal niet de honden die hier het meest aan lijden. Het komt vooral voor bij vossen, vleermuizen en wasberen. Het grote probleem bij deze dieren is dat ze in het wild leven. Ze kunnen zeer makkelijk de ziekte overdragen van het ene zoogdier op het ander. Daarnaast zijn ze heel moeilijk op te volgen en is uitroeien van deze ziekte dus een belangrijke taak in het beschermen van honden tegen eventuele besmetting door contact met een vos, vleermuis of ander besmet zoogdier in de natuur.

Het vaccinatiebewijs tegen hondsdolheid is in de meeste gevallen tot 3 jaar geldig. Indien we een reis plannen naar het buitenland is het belangrijk dat de vaccinatie niet vroeger dan de leeftijd van 12 weken voor een puppy kan worden toegediend. Daarnaast moet er een periode voorzien worden van minstens 3 weken vooraleer het vaccin werkzaam is in het lichaam van de hond. Laat dus je hond zeker 4 weken op voorhand vaccineren tegen hondsdolheid als je van plan bent om te reizen.

Vaccinaties voor honden die sterk aangeraden worden

Een aantal vaccinaties voor honden zijn dan wel niet verplicht maar worden echter sterk aangeraden. Het gaat dan vooral om vaccinaties tegen

  • Kattenziekte (Parvovirose)
  • Hondenziekte (Ziekte van Carré)
  • Rattenziekte (ziekte van Weil)
  • Leverziekte (Hepatitis)
  • Kennelhoest (Tracheobronchitis)

Rattenziekte

Rattenziekte of Leptospirose in een infectie die wordt veroorzaakt door bacteriën die we terugvinden in ratten en muizen. Honden kunnen een besmetting oplopen door contact met besmet water. Het risico is groot in de zomer omdat de bacteriën zich het best verspreiden bij warmer weer. Ook honden die heel vaak in de bossen gaan wandelen hebben hier een hoger risico op. Rattenziekte is ook gevaarlijk voor mensen. Dat is dan ook een belangrijke reden waarom dierenartsen vaccinatie voor honden tegen Rattenziekte sterk aanraden.

Kattenziekte

Kattenziekte of Parvovirose is een infectie in de maag of darmen. Deze ziekte heeft een zeer hoog sterftecijfer, dat is dan ook de reden waarom vaccinatie tegen kattenziekte wordt aangeraden. Honden komen er vaak mee in contact via de ontlasting van andere honden. Ook hier geldt, wanneer we vaak gaan wandelen op plaatsen waar veel andere honden hun behoefte doen, is het aan te raden de hond hiertegen te vaccineren. Jonge honden hebben een grotere kans om besmet te raken omdat hun immuunsysteem nog niet sterk genoeg is.

Hondenziekte

Hondenziekte of Ziekte van Carré is een virus die zich vooral richt op de luchtwegen maar kan ook voorkomen in de maag, darmen of zelfs in de hersenen, ogen en huid. Ze komt voor bij honden en fretten en is in sommige gevallen dodelijk. Ook na vaccinatie kan een hond nog steeds een besmetting oplopen. De ernst van de symtomen is in bijna alle gevallen wel een stuk minder ernstig. Ook hier zijn het vooral jonge honden die een grotere kans maken om besmet te raken.

Leverziekte

Leverziekte komt het meest voor bij puppies die niet gevaccineerd zijn. Het dier loopt een infec door contact met urine, speeksel of uitwerpselen van een geïnfecteerd dier. Het virus kan heel lang in het lichaam aanwezig blijven, zelfs bij dieren die geen symptomen van de ziekte meer vertonen. Puppy’s kunnen hier heel snel aan sterven. Daarom is deze vaccinatie tegen hepatitis voor honden ook sterk aan te raden. In een kennel kan het op enkele de volledige kroost besmetten.

Vaak in contact met andere honden

Honden die vaak in contact komen met andere (vreemde) honden, met name honden die niet onder hetzelfde dak leven, krijgen best ook een vaccinatie tegen kennelhoest. Kennelhoest is een besmettelijke ontsteking van de luchtwegen. Besmetting gebeurt via de lucht, honden die blaffen kunnen op die manier andere honden besmetten. Aanrakingen van andere honden kunnen besmetting veroorzaken. We zien het dus vaak op plaatsen waar men honden traint, op hondenshows of op natuurplaatsen waar je de hond vrij laat rondlopen en er dus veel andere honden aanwezig zijn.