Is de Mechelse Herder geschikt als gezinshond?

mechelse herder gezinshond

De Mechelse herder is geschikt als gezinshond onder bepaalde voorwaarden. We kunnen de Mechelse herder goed vergelijken met een Duitse herder en met de vier soorten Belgische herders waaruit dus de Mechelaar ontstaan is. Naast de vele gelijkenissen zijn er grote verschillen. Zo is de Mechelse herder de meest actieve van alle herders. Dat is meteen ook één van de grote redenen waarom Mechelaars relatief veel in de hondenasiels terechtkomen.

Wanneer is een Mechelse herder niet geschikt als gezinshond?

Willen we een hond die de ganse dag op de bank ligt en heel weinig ondernemerszin heeft? Dan is het niet aangeraden om deze hond aan te schaffen. Hij heeft namelijk “iets” nodig om de verveling tegen te gaan. Wanneer we te weinig activiteiten met de mechelse herders uitvoeren, kan dit zich gaan manifesteren in het vernielen van de meubels of andere soorten van vernieling. Wanneer de hond geen taak krijgt toegewezen, zal hij dus zelf een job zoeken. We moeten er dus zeker voor zorgen dat de Mechelse herder iets te doen heeft. Dat hoeft niet meteen een fysieke activiteit zijn. Iets zoeken of verstoppertje spelen vinden ze ook enorm leuk!

Het is belangrijk dat de hond weet wie het baasje is, wanneer er te weinig gezag aanwezig is kan dit resulteren in zeer dominant gedrag. Dat leidt vaak tot problemen en is een andere reden waarom de Mechelaar vaak in het asiel terechtkomt.

Met kinderen kan de hond heel goed omgaan, zeker wanneer hij reeds kinderen rond zich heeft als pup. Het is wel een herdershond en hij kan het als zijn taak vinden om over de kinderen te hoeden. Daardoor kan de hond de kinderen terechtwijzen door hen licht te bijten in het been. Hoewel dit volledig onschuldig is, en dus niet met de bedoeling om echt te verwonden, mogen we dit gedrag zeker niet toestaan. Het is dus belangrijk dat we met (kleine) kinderen altijd voldoende toezicht houden wanneer zij met de hond spelen. Kinderen kunnen soms aan de staart trekken of het pootje in verschillende richtingen bewegen. Er zou dan kunnen een correctie volgen van de Mechelse herder, wat door de kinderen verkeerd geïnterpreteerd kan worden. Hou hier zeker rekening mee.

Waarom is de Mechelse herder een perfecte gezinshond?

De Mechelaar is een enorm trouwe hond en hij zal alles doen om zijn gezin en terrein te verdedigen met alle middelen die hij heeft. Eerst zal dit gebeuren door te blaffen, hij wil namelijk zijn baasje verwittigen dat er iets aan de hand is. Indien nodig zal hij het heft in eigen handen nemen. De Mechelse herder is één van de betere waakhonden en beschermingshonden.

We hebben het in de vorige topic gehad over activiteiten. Het is belangrijk dat we aan activiteit zoeken waar de hond zich kan in uitleven. Dat kunnen we reeds doen wanneer hij of zij nog pup is. Dat kan gaan van balletje gooien, een stok brengen, een balletje zoeken of verstoppertje spelen. Hij is zeer actief en houdt enorm van fysieke spelletjes, maar hij is ook zeer leergierig en houdt ook van intellectuele spelletjes. Men hoeft dus niet per se de hond voortdurend fysiek te stimuleren. Hij is net zo blij als hij een zoekspelletje kan spelen.

Op die manier, mits voldoende spanning en activiteit in zijn leven, zal de hond er geen probleem mee hebben om even op de bank te rusten. Hij weet immers dat er voldoende verstrooiing komt wanneer zijn baasje terug tijd heeft. Doen we dit niet of slechts zeer sporadisch, dan zal de hond zelf een activiteit gaan kiezen en die is meestal niet wat we zelf willen. Ze kunnen rustig op de bank uitblazen, maar kunnen de bank ook een grondige renovatiebeurt geven. Het zijn niet meteen de beste timmermannen dus kunnen we het salon vervangen als dit gebeurt.

Het is belangrijk dat we van bij het begin heel strikte regels opstellen. Als pup zal hij namelijk overal in bijten. Wanneer we merken dat de hond schoenen, afstandsbediening of iets anders in de mond neemt, dienen we daar onmiddellijk op te reageren. Hij moet weten wat mag en wat niet mag. We kunnen dit makkelijk doen door de schoen weg te nemen en bijvoorbeeld een balletje te geven. Daar mag hij dan wel mee spelen.

Kernpunten om Mechelaar als gezinshond te hebben

  • Zorg voor voldoende spanning (wandeling, achter balletje lopen, zoekspelletjes)
  • Wees kordaat in het bestrijden van fout gedrag
  • Wees aandachtig met kleine kinderen (vooral dat ze de hond niet treiteren door aan de staart te trekken)
  • Reken toch zeker één uur per dag speciale tijd uit voor jou en de hond
  • Beloon goed gedrag met iets lekkers

Wanneer de hond dingen gaat kapot maken betekent dit dat we te weinig actief met de hond bezig zijn. Indien de hond te dominant wordt is dat een teken dat we zelf te weinig gezag uitoefenen. De Mechelse herder is van nature een hond die zijn baasje wil pleasen. Hij zal dus automatisch proberen om beter te doen wanneer hij gewezen wordt op een fout.